Vyučování

Kontakt s učitelem je nenahraditelný

Kontaktní výuka je důležitá!
Ačkoli jsou všechny materiály Global University upravené pro čistě distanční studium, kontaktní výuku odborného vyučujícího lze těžko nahradit. Během pátků a sobot, kdy naše vyučování v Kolíně jednou za měsíc probíhá, se můžete seznámit se spolužáky, poslechnout si přednášku a v diskusi s vyučujícím jít přímo k jádru věci.

Kdo může přijet?
Vyučování jsou otevřena pro naprosto kohokoli. Ve studijní skupině se tak sejdou studenti z mnoha studijních programů.

I pokud nejste studentem žádného z programů, můžete se účastnit v režimu Audit, a to zcela zdarma.

Pravidelný rozvrh jednodenního vyučování*
1. hodina9.00-9.45
2. hodina9.55-10.40
3. hodina10.50-11.35
Oběd
4. hodina12.35-13.20
5. hodina13.30-14.15
6. hodina14.35-15.20
7. hodina15.30-16.15
8. hodina16.25-17.10
* Platí pokud nebude uvedeno jinak. Vyučující má možnost rozvrh pozměnit dle uvážení. Vyučující může na 7.-8. hodinu zadat studentům náhradní úkol.

Rozpis vyučování

DatumPředmětVyučující
26. 11. 2022LDR4103 Řešení konfliktůMartin Moldan, MBA
4. 2. 2023BIB2033 List ŽidůmBc. Radek Smetana, MA
4. 3. 2023MINLP33 Psaní a obhajoba absolventské práceMichael Buban, MTh
1. 4. 2023MIN3063 Učitelské poslání církveMgr. Milan Buban, MA
29. 4. 2023COM1023 Promluvy v angličtiněMgr. Milana Faldynová, BA, DiS.

Pokud se chcete některého vyučování zúčastnit, přihlašte se pomocí tohoto online formuláře:

Anotace

LDR4103 Řešení konfliktů

Martin Moldan, MBA

Tento předmět se zabývá efektivním zvládáním konfliktů, a to především v církvi. Je postaven na biblickém základě s přihlédnutím k současné teorii vůdcovství. Předmět vysvětluje definici konfliktu, jeho fáze a klade důraz na řešení konfliktů jako na klíčovou schopnost vedoucího v církevní službě.

BIB2033 List Židům

Bc. Radek Smetana, MA

Nejprve předmět seznamuje s dobovým pozadím epištoly, s principy její kompozice a s jejím vztahem ke Starému zákonu. Druhá část pojednává o Kristu jako nejlepším zjevení Boha, o jeho přirozenosti, lásce a moci. Třetí část studuje dokonalé Ježíšovo kněžství. Kristus představuje velekněžský řád, který je lepší než řád Áronův. Kristova velekněžská služba se zakládá na jeho vlastní dokonalé oběti. Čtvrtá část se zabývá životem založeným na víře. Ke studiu jsou předloženy biblické příklady živé víry a praktické rady pro život s Bohem.

MIN3063 Učitelské poslání církve

Mgr. Milan Buban, MA

Tento předmět je zvláště vhodný pro ty, kdo mají ve své církvi na starosti vzdělávání. Látka předmětu se stálým zřetelem k Bibli zaměřuje na popis vyučování a výcviku. Předmět si obecně klade otázky týkající se odpovědnosti církve za vzdělávání.

COM1023 Veřejné promluvy v angličtině

Mgr. Milana Faldynová, BA, DiS.

Úkolem tohoto předmětu je zvýšit studentovo povědomí o důležitosti proslovů v mnoha oblastech života. Důraz bude položen na prezentaci křesťanských hodnot skrze anglicky mluvené slovo. Projednávána bude úloha řečníka, možnosti práce s publikem a mezikulturní aspekty veřejných promluv.