Vyučování

Kontakt s učitelem je nenahraditelný

Kontaktní výuka je důležitá

Ačkoli jsou všechny materiály Global University upravené pro čistě distanční studium, kontaktní nelze nahradit. Během těchto vypsaných termínů se můžete seznámit se spolužáky, poslechnout si přednášku a v diskusi s vyučujícím jít přímo k jádru věci.

Vše je i online

Od školního roku 2023/24 se k vyučování můžete připojit i online přes Zoom. Stačí se přihlásit v režimu Audit, zvolit „online“ formu vyučování a obdržíte link pro připojení.

Přijet může kdokoli

Vyučování jsou otevřena pro naprosto kohokoli. Ve studijní skupině se tak sejdou studenti z mnoha studijních programů.

I pokud nejste studentem žádného z programů, můžete se účastnit v režimu Audit, a to zcela zdarma.

Rozpis

DatumPředmětVyučující
9. 9. 2023MIN2033 Výkladová kázání (událost na Facebooku)Martin Moldan, MBA
7. 10. 2023BIB3073 Kniha Skutků (událost na Facebooku)Michael Buban, MTh
4. 11. 2023MIN3043 Biblická kázání (událost na Facebooku)Bc. Radek Smetana, MA
2. 12. 2023THE4033 Christologie: Ježíš jako Boží Syn v Duchu svatém (událost na Facebooku)Slávka Fridrichová, MA
27. 1. 2024EDU3103 Základy vyučování (událost na Facebooku)Bc. Radek Smetana, MA
24. 2. 2024CSC1023 Úvod do výpočetní techniky (událost na Facebooku)Michael Buban, MTh
23. 3. 2024MIN2023 Křesťanské poradenství (událost na Facebooku)Martin Moldan, MBA
20. 4. 2024LDR3013 Pravidla pro vedoucí (událost na Facebooku)Martin Huňát, MTh

Pokud se chcete některého vyučování zúčastnit, přihlašte se pomocí tohoto online formuláře.

K vyučování se musíte přihlásit vždy, a to i pokud se chcete připojit online nebo pokud přijedete pouze na Audit (náslechy, které jsou zdarma.)

Anotace předmětů

MIN2033
Výkladová kázání

Martin Moldan, MBA

Tento předmět vede studenta ke zvládnutí metody přípravy kázání, která jsou zaměřena na výklad biblické pasáže. Posluchači ocení praktické dovednosti, které tento předmět předává a zkušenosti vyučujícího, který je sám dlouholetým kazatelem.

BIB3073
Kniha SKutků

Martin Moldan, MBA
Tento předmět je poměrně rozsáhlým studiem jediné historické knihy Nového zákona. Budeme se věnovat otázkám historického pozadí knihy Skutků a literárními vlastnostmi, jejichž znalost je předpokladem vhodného výkladu. Zvláštní pozornost budeme věnovat letniční hermeneutice Skutků.

MIN3043
Biblická kázání

Bc. Radek Smetana, MA

Tento předmět vysvětluje principy křesťanské homiletiky, jejímž základem je správný výklad Bible. Modul pojednává též o praktických věcech, jako jsou příprava kázání, zdroje vhodných materiálů, sestavování jednotlivých částí kázání, rozmanitost druhů kázání a jejich přednes.

THE4033
Christologie
Ježíš jako Boží Syn v Duchu svatém

Slávka Fridrichová, MA

Ježíš je víc než historická postava. Je klíčem k pochopení vesmíru, dějin a života. Student teologie se  neobejde bez systematického studia života a díla Ježíše Krista. Předmět klade zvláštní důraz na vývoj kristologických dogmat a jejich praktické uchopení v současné situaci. 

EDU3103
Základy vyučování

Bc. Radek Smetana, MA

Tento předmět představuje křesťanské pojetí vzdělávání, jak je nastíněno v Lukášovi 2,52: „A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.“ V první části se zabývá charakteristikou a specifickými potřebami žáků a studentů v různém období jejich věku. Druhá část je věnována základním povinnostem učitele, třetí část pak podává přehled moderních vyučovacích metod. V poslední části předmětu student najde praktické pokyny pro přípravu, prezentaci a hodnocení svých žáků i svých vyučovacích hodin.

CSC1023
Úvod do výpočetní techniky

Michael Buban, MTh

Tento předmět předkládá hlavní poznatky umožňující používat počítačů jak v osobní duchovní službě, tak i v rámci církve. Studenti budou povzbuzeni k přemýšlení, jak by počítač mohl zlepšit efektivnost jejich služby ve sboru nebo v jiných oblastech. Předmět též uvede studenta do diskuze, jak rapidně měnící se technologie ovlivňují společnost a její kulturu a jak by se daly použít při sdělování evangelia.

MIN2023
Křesťanské poradenství

Martin Moldan, MBA

Tento předmět je úvodem do poloprofesionálního přístupu ke křesťanskému poradenství založenému na terapii agapé, tj. na uplatnění Boží lásky při řešení problémů lidí. V první části se student naučí principům terapie agapé, ujasní si biblický pohled na poradenskou službu profesionálních i laických duchovních. Druhá část pojednává o cílech terapie agapé, jimiž jsou uzdravení lidského svědomí a navazování vztahů, které léčí. Ve třetí části jsou rozebrány lidské i Boží zdroje terapie agapé a také pravidla, jak je třeba vést rozhovory s klientem. Ve čtvrté části najde student praktické rady pro službu snoubencům, manželským párům, lidem v ohrožení života, umírajícím lidem a těm, kteří trpí depresemi.

LDR3103
Pravidla pro vedoucí

Martin Huňát, MA

Výběr a výchova křesťanských vedoucích je jednou z hlavních výzev, které před církví v jednadvacátém století stojí. Tento kurz poskytne studentům současnou teologii křesťanského vedení. První část se věnuje teorii vedení, stylu a moci s aplikací na křesťanské vedení. Druhá část představuje sloužícího vedoucího jako vzor pro křesťanské vedoucí a zabývá se biblickými principy, zásadními hodnotami a prioritami sloužícího vedoucího. Biblické případové studie ukazující důležité principy pro vedení jsou probírány v třetí části. Čtvrtá část poskytuje praktickou pomoc při zásadních úkolech vedoucího: výchově vedoucích, zavádění organizačních změn, vedení skupinek a vyhodnocování cílů vedení.

Další info

Pravidelný rozvrh

Pravidelný rozvrh jednodenního vyučování*
1. hodina9.00-9.45
2. hodina9.55-10.40
3. hodina10.50-11.35
Oběd
4. hodina12.35-13.20
5. hodina13.30-14.15
6. hodina14.35-15.20
7. hodina15.30-16.15
8. hodina16.25-17.10
* Platí pokud nebude uvedeno jinak. Vyučující má možnost rozvrh pozměnit dle uvážení. Vyučující může na 7.-8. hodinu zadat studentům náhradní úkol.