Celoživotní vzdělávání

Program Ezdráš

Celoživotní vzdělávání je určeno každému, kdo chce rozvíjet své obzory v programu ušitém přesně na míru co do rozvrhu, studijní náročnosti a obsahu. Škála předmětů, kterou lze v rámci celoživotního vzdělávacího programu Ezdráš započítat, je široká a cena za jednotlivé předměty nízká.

Motto:

Ezdráš zaměřil své srdce na to, aby zkoumal Hospodinův zákon a plnil jej a aby učil v Izraeli ustanovení a nařízení.

(Ezdráš 7,10)

Studium v programu CŽV Ezdráš je středně náročné. Je velmi flexibilní, avšak není nijak akreditováno a jeho absolvent kromě osvědčení o absolvování neobdrží žádný diplom ani certifikát. Jiné možnosti studia naleznete na stránce se studijními programy.

Přehled všech studijních programů, popis studijních pravidel a akademických standardů a další informace jsou k dispozici primárně ve studijním manuálu:

Způsoby studia

Studium programu CŽV Ezdráš je flexibilní. Jeho formu a obsah lze studentovi „ušít na míru“.

Formální vzdělávání

Biblická a systematická teologie

Hlavní náplní CŽV Ezdráš při Global University ČR je absolvování předmětů plného studijního programu.

Absolvent všech těchto předmětů obdrží Osvědčení o absolvování kurzu Biblická a systematická teologie.

Ačkoli jde o tytéž předměty a podobná zadání, jako u studentů standardního programu, studijní náročnost kurzu CŽV Ezdráš je snížena asi o polovinu.

Neformální vzdělávání

Volitelné události

V rámci CŽV Ezdráš je možné absolvovat vybrané neformálně vzdělávací akce, jako např. konference, semináře, apod.

Seznam akcí, které je možné v rámci CŽV Ezdráš uznávat, bude doplněn.