Ceny služeb

Férové ceny za dobré služby

Mezinárodní kancelář Global University dává českým studentům mimořádnou slevu na kredity. Místní kancelář Global University zase činí vše pro to, aby v současné době redukovala náklady. Výsledkem je příznivá cena služeb, která činí teologické vzdělávání dostupnějším.

Platby lze uskutečnit bankovním spojením (vizte stránku s kontakty) nebo hotově při osobní návštěvě.

Základní poplatky

Standardní program

Přihlášení ke studiu1000,- Kč
Zápis jednoho předmětu800,- Kč
Jeden kredit400,- Kč
Mimořádný Degree Audit500,- Kč

Křesťanská služba

Přihlášení ke studiuZdarma
Zápis jednoho předmětu300,- Kč
Zakončení studia, certifikátZdarma

Vyučování a ostatní

Audit (pouze náslech)zdarma
Ezdráš800,- Kč
Přespání ve vlastním spacáku100,- Kč
Tisk učebnice300,- Kč

VOŠMT (KOMBINOVANÉ)

Zápis jednoho předmětu1500,- Kč
Mimořádný Degree Audit500,- Kč

Propadnutí poplatků a reklamační řád

Expirace přihlášení a kreditů

Studium na GU je nesmírně flexibilní. Student se může kdykoli přihlásit, může si zvolit vlastní pořadí studovaných předmětů a může do značné míry ovlivnit tempo svého studia. Tato flexibilita má následující hranice:

  1. Expirace přihlášení: Po přihlášení má student na splnění všech požadavků 6 měsíců. Při překročení tohoto termínu se musí student opět přihlásit a zaplatit poplatek za přihlášení.
  2. Expirace kreditů: Po uplynutí 12 měsíců propadá při neukončení předmětu i poplatek za kredity.
  3. Expirace stavu studenta: Mezi dokončením posledního předmětu a zahájením studia dalšího nesmí uběhnout více než 12 měsíců. Pokud se tak stane, je student označen za neaktivního, musí se opět přihlásit a zaplatit poplatek za přihlášení.
  4. Limit přihlášených předmět. Student nesmí mít zároveň přihlášeny předměty o celkové hodnotě větší než 18 kreditů.

Reklamační řád

Pokud student musí z objektivních důvodů zanechat studia předmětu, platí následující pravidla:

  1. 5 pracovních dnů: 100%. Zanecháte-li studia do 5 pracovních dnů od přihlášení, bude Vám vrácena celá částka zaplacená na zápisném i studijních materiálech.
  2. 6 a více pracovních dnů: 80%. Zanecháte-li studia po uplynutí 6 pracovních dnů až 6 měsíců, ponecháme si 20% ze zaplacené částky za kredity i přihlášení.
  3. Více než 6 měsíců: 0%. Rohodnete-li se studia předmětu zanechat po uplynutí 6 měsíců od přihlášení, ponecháme si celou zaplacenou částku.

Modelové kalkulace

Celková cena prvního přihlášení

Celková cena prvního přihlášení k standardnímu studijnímu programu činí 3000,- Kč. Tato cena sestává z následujících položek:
Přihlášení ke studiu1000,-
Přihlášení k jednotlivému předmětu800,-
Poplatek za tři kredity3×400 = 1200,-
CELKEM3000,- Kč

Celková cena studia

Plný studijní program vyžaduje celkem 90 kreditů. Český lokalizovaný studijní program zahrnuje pouze tříkreditové předměty. Jde tedy o 30 předmětů po třech kreditech plus poplatky za přihlášení. Dle současného ceníku je tedy celková cena studia 60 000,- Kč a cena zkráceného studia 40 000,- Kč.

Studijní poplatky se platí postupně. Jejich výše se může během následujících let měnit.

Kromě těchto poplatků lze předpokládat nepovinné poplatky za poštovné, tištěnou literaturu (elektronické učebnice jsou v ceně), promoci, apod.