Přehled programů

Začátek studia na Global University

Nejdůležitějším krokem vedoucím ke skutečnému úspěchu a maximálnímu užitku ze studia je volba správného studijního programu. U tohoto kroku je potřeba položit si několik důležitých otázek:

  • Jaké je mé dosažené vzdělání?
  • Kolik času a úsilí mohu svému studiu vyčlenit?
  • Připravuji se na duchovní službu, nebo studuji pro vlastní obohacení?
  • Je mým cílem titul a případné navazující studium jinde, nebo mi záleží pouze na uplatnění poznatků v praxi?

Pokud si jste jisti tím, že chcete studovat teologii, avšak již ne programem, který zvolit, můžeme to spolu probrat při osobní konzultaci.

Odpověď na tyto otázky vede k volbě jednoho z následujících studijních programů:

  • BAKALÁŘSKÝ: Plný bakalářský studijní program (90 kreditů, pro maturanty)
    • Varianta: Druhý bakalariát (60 kreditů, pro maturanty)
  • CELOŽIVOTNÍ: Plný program Ezdráš (90 kreditů, pro nematuranty)
  • UČEDNICKÝ: Certifikát křesťanské služby (3 certifikáty po 4 kurzech, pro nematuranty)

Společným jmenovatelem prvních tří možností jsou materiály z tzv. bakalářské série (ang. undergraduate series). Certifikáty křesťanské služby používají učebnice z řady křesťanské služby. Nyní tyto programy srovnáme podrobněji.

Bakalářský studijní program

biblická a systematická teologie

Studijní náročnost: vysoká
Běžná délka studia: 4-8 let

Tento program je určen maturantům nebo vysokoškolákům, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti biblistiky a teologie z letniční perspektivy a chtějí od Global University v USA získat bakalářský diplom.

Variantou tohoto programu je tzv. „druhý bakalariát“, k němuž se mohou přihlásit ti, kdo již v libovolném oboru dosáhli bakalářského nebo vyššího stupně vzdělání. Druhý bakalariát vyžaduje o 30% méně kreditů než plný balalářský program.

Učednický studijní program

Křesťanská služba

Studijní náročnost: mírná
Běžná délka studia: 2-4 roky

Kurzy křesťanské služby jsou méně náročné, než bakalářské učebnice, ale neméně užitečné a obsahem neméně zajímavé.

Dvanáct kurzů programu křesťanské služby je rozděleno do tří certifikátů, jejichž získáním student program završí.

Celoživotní vzdělávání

Ezdráš

Studijní náročnost: střední, dle dohody
Běžná délka studia: bez omezení

Celoživotní vzdělávání Ezdráš zahrnuje stejný obsah, jako bakalářský studijní program, avšak může se překrývat i s kurzy křesťanské služby nebo s událostmi neformálního vzdělávání.

Studenti v programu Ezdráš se mohou účastnit všech vyučování, plní stejné úkoly, ale nejsou na ně kladeny stejně vysoké nároky, jako na studenty bakalářského programu.