Přehled programů

Začátek studia na Global University

Nejdůležitějším krokem vedoucím ke skutečnému úspěchu a maximálnímu užitku ze studia je volba správného studijního programu. U tohoto kroku je potřeba položit si několik důležitých otázek:

  • Jaké je mé dosažené vzdělání?
  • Kolik času a úsilí mohu svému studiu vyčlenit?
  • Připravuji se na duchovní službu, nebo studuji pro vlastní obohacení?
  • Je mým cílem titul a případné navazující studium jinde, nebo mi záleží pouze na uplatnění poznatků v praxi?

Pokud si jste jisti tím, že chcete studovat teologii, avšak již ne programem, který zvolit, můžeme to spolu probrat při osobní konzultaci.

Odpověď na tyto otázky vede k volbě jednoho z následujících studijních programů:

  • CELOŽIVOTNÍ: Plný program Ezdráš (90 kreditů, pro nematuranty)
  • UČEDNICKÝ: Certifikát křesťanské služby (3 certifikáty po 4 kurzech, pro nematuranty)

Učednický studijní program

Křesťanská služba

Studijní náročnost: mírná
Běžná délka studia: 2-4 roky

Kurzy křesťanské služby jsou méně náročné, než standardní učebnice, ale neméně užitečné a obsahem neméně zajímavé.

Dvanáct kurzů programu křesťanské služby je rozděleno do tří certifikátů, jejichž získáním student program završí.

Celoživotní vzdělávání

Ezdráš

Studijní náročnost: střední, dle dohody
Běžná délka studia: bez omezení

Celoživotní vzdělávání zahrnuje všechny kurzy včetně sobotních vyučování, programu křesťanské služby a události neformálního vzdělávání.