Náš příběh

Global University je dar

Global University se sídlem ve Springfieldu ve státě Missouri byla založena jako instituce koresponděnčního vzdělávání, aby plnila vzdělávací potřeby Assemblies of God, největší americké klasické letniční denominace. Síť kanceláří Global University se brzy rozšířila do celého světa. I v České republice se v prostředí rodící se Apoštolské církve materiály Global University tehdy známé pod zkratkou ICI (International Correspondence Institute) rozšířily a začátkem 90. let došlo k založení místní kanceláře.

Takto na příběh Global University vzpomíná Michael Buban:

90. léta

V 90. letech byla historie Global University blízce svázána s činností Letniční biblické akademie později známé jako Vyšší odborná škola misijní a teologická. Na této tzv. „biblické škole“ v Kolíně tvořily již zpočátku materiály ICI hlavní osu kurikula.

Distanční a celoživotní vzdělávání pomocí materiálů ICI rovněž fungovalo, určující bylo však nasazení těchto materiálů ve výuce na LBA/VOŠMT.

V 90. letech na bibickou školu zavítala dlouhá řada zahraničních lektorů, kteří při výuce materiály ICI/GU buď sami používali, nebo byli dokonce jejich autory.

Osobou, která v tomto období lvím dílem přispěla k překladů učebnic ICI/GU a dalších materiálů americké klasické letniční provenience byl Jim Sabella.

Nultá léta - 2022

V nultých a desátých letech tohoto století je provázanost studijních programů Global University a VOŠMT pod vedením ředitele Milana Bubana utužována. Od roku 2009 dostávají absolventi VOŠMT výpis předmětů, které lze uznávat v bakalářském programu Global University v USA.

Paralelně s těmito pokroky je zaváděn program korespondenčního studia. Mezinárodní kancelář zpracovává studijní výsledky a přiděluje za ně kredity, místní kancelář zaštítěná personálem VOŠMT nadále překládá studijní materiály a poskytuje distančním studentům tutoring.

2023 a dále

V roce 2022 započala transformace Global University v samostatnou kancelář, která bude českému letničnímu prostředí poskytovat distanční teologické vzdělávání. Nastoupila nová správní rada, nové vedení a zavítali k nám noví hosté.

V listopadu 2022 jsme poprvé hostili evropskou konferenci ředitelů GU. Byla to pro nás čest a pomyslný milník před vstupem do nové éry.

Do dalších let připravujeme kompletní počeštění a opětovné vydání předmětů z řady Křesťanská služba i standardního studijního programu. Plánujeme nová vyučování, připravuje se e-learningový systém.

Děkujeme Bohu, že můžeme být součástí tohoto projektu, který do letničního hnutí přináší teologickou stabilitu a poskytuje teologické vzdělání těm, kteří by si ho z časových či finančních důvodů nemohli dovolit.

Global University je dar. S Boží pomocí se nám podaří jej náležitě využít.

Michael Buban, MTh