Učednický program

Kurzy a certifikáty křesťanské služby

Kurzy křesťanské služby jsou určeny těm, kdo chtějí především růst ve víře a připravovat se na křesťanskou službu. Studium probíhá formou online skupinek, samostudia, domácích skupinek nebo sborového vyučování.

Všechny učebnice učednického programu Křesťanské služby jsou zdarma ke stažení na adrese https://czech.globalreach.org. Na téže stránce naleznete učebnice Křesťanské služby v řadě dalších jazyků.

Ostatní studijní programy včetně náročnějších programů naleznete zde:

Podrobný přehled všech studijních programů, popis studijních pravidel a akademických standardů a další informace jsou k dispozici primárně ve studijním manuálu:

Způsoby studia

Studium v programu Křesťanská služba vyžaduje kontakt s tutorem nebo vedoucím studijní skupiny.

Možnost 1:

Zeptejte se pastora

První možností přihlášení ke studiu certifikátu programu Křesťanské služby je skrze pastora místního sboru. Úkolem pastora či jím pověřené osoby je v takovém případě zprostředkovat tutoring a vést evidenci studijních výsledků studenta či studijní skupiny.

Možnost 2:

Národní kancelář

Druhou možností je přihlášení v mezinárodní kanceláři. Studium pak probíhá korespondenční a online formou.

Každý z předmětů vyžaduje odevzdání několika kratších písemných prací a napsání závěrečného testu.

Pro více informací nás kontaktujte.

Kurzy programu křesťanská služba

Tři certifikáty

Každý z certifikátů pokrývá segmenty duchovního života, biblistiky, systematické teologie a praktické teologie.