Překlad a revize kurikula

Vysvětlení a prosba o pomoc

Global University ČR je projektem distančního vzdělávání, jehož příjmy ze studijních poplatků, dá-li Bůh, jen tak tak pokryjí výdaje na běžný provoz kanceláře. Nejsme dotováni státem ani naší mateřskou organizací.

Potřeba klasického letničního vzdělání duchovních pracovníků v našem prostředí je zřejmá. Znalost Bible, pochopení teologických principů a vyvážený pohled na křesťanskou službu dnešním mladým služebníkům mnohdy schází! My jsme tu od toho, abychom tuto mezeru vyplnili.

Dovolujeme si proto obrátit se s prosbou o podporu na Vás, naše přátele, kteří sdílíte naši vizi teologického vzdělávání, které je skutečně na dosah.

Váš finanční příspěvek do této sbírky bude využit na pokrytí překladu a revize našeho českého kurikula.

Číslo účtu

2500457727 / 2010
variabilní symbol sbírky: 3302

Potvrzení o daru vystavíme na požádání.

Překlad nových předmětů

Překlad učebnic do češtiny vždy byl jednou z hlavních priorit české národní kanceláře Global University. Toto úsilí je završeno asi z 85%. Dokončení překladu jsme naplánovali do tří fází dle priority:

Celkový stav počeštění
0%

Fáze 1: Prioritní odborné předměty
V této fázi proběhne překlad nejdůležitějších odborných předmětů.

  • THE4033 Christologie: Ježíš jako Boží Syn v Duchu svatém
  • LIT1313 Nový zákon jako literatura
Stav sbírky na fázi 1
0%

Fáze 2: Završení lokalizace kurikula
V této fázi proběhne překlad těch předmětů, které jsou potřeba k celkovému počeštění akreditovaného kurikula.

  • ENG1103 Písemné projevy v angličtině
  • COM1023 Veřejné promluvy v angličtině
  • CSC1023 Úvod do výpočetní techniky

Fáze 3: Formování programu s ohledem na potřeby církve
V této fázi proběhne překlad učebnic, které zformují nabídku Global University pro co nejlepší službu české církvi.

  • MIS2063 Manželské poradenství: Mezikulturní přístup
  • MIN3073 Komunikace křesťanské víry v pluralistické společnosti
  • LIS1012 Úvod do informační gramotnosti: Akademická knihovna a výzkum
  • PHL2013 Úvod do filosofie

Modelová kalkulace

Pro představu o ceně za jeden předmět uveďme příklad. Učebnice předmětu THE4033 Christology: Jesus, Son of God in the Spirit má včetně příruček a testů asi 600 normostran. Podobně rozsáhlé jsou všechny ostatní učebnice. Je potřeba zajistit překlad, korekturu a sazbu.

Překlad (200,- Kč za stránku)120 000,-
Korektura15 000,-
Sazba (PDF i LMS)25 000,-
Celkové náklady na jeden předmět160 000,-

Prosba o podporu fáze 1

Prioritu má v roce 2023 fáze 1. Předměty THE4033 Christologie a LIT1313 Nový zákon jako literatura jsou beze sporu na prvním místě ve své důležitosti pro dokončení překladů první fáze.

Z výše uvedené kalkulace vyplývá, že Global University ČR potřebuje na realizaci této fáze asi 320 tisíc korun.

Samozřejmě, co můžeme, uděláme svépomocí. Obětaví externí spolupracovníci si často účtují nízké sazby, aby nám umožnili fungovat. Přesto platí, že bez Vaší pomoci se neobejdeme.

Variabilní symbol určený pro všeobecnou podporu překladů na Global University je 3302. Chcete-li přispět na konkrétní předmět, můžete použít jeho zvláštní variabilní symbol.

Korunový účet (CZK)
2500457727 / 2010
CZK IBAN: CZ5520100000002500457727
CZK BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Eurový účet (EUR)
2800457729 / 2010
EUR IBAN: CZ3620100000002800457729
EUR BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

VARIABILNÍ SYMBOL PŘEKLADY: 3302
VARIABILNÍ SYMBOL THE4033: 3311
VARIABILNÍ SYMBOL LIT1313: 3312

Pro potvrzení o daru si napište na info@globaluniversity.cz

Paypal

Přispět můžete libovolnou částkou na náš PayPal info@globaluniversity.cz.

QR platba

Částkou 500,- Kč (QR kód níže) nebo jinou částkou můžete přispět na náš bankovní účet.

Fáze 1: Zvolte předmět sami!

Máte-li mezi předměty v první fázi svého favorita, můžete svou podporu zacílit přímo na něj. Stav sbírek budeme průběžně aktualizovat. Přebytek sbírky na jeden předmět bude přesunut do celkového 

THE4013 Christologie

VARIABILNÍ SYMBOL: 3311

Přispějte 500,- Kč nebo více na THE4013

LIT1313 Nový zákon jako literatura

VARIABILNÍ SYMBOL: 3312

Přispějte 500,- Kč nebo více na LIT1313