UPOZORNĚNÍ

Od 1. 1. 2024 se mění název Global University na Institut letničních studií.

Více informací naleznete na https://ilst.cz.

Teologické vzdělávání
na dosah

Poskytujeme distanční teologické vzdělávání.

Naším cílem je příprava pracovníků v církvi a na misijním poli. Více ↓

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Global University ČR s okamžitou platností ukončuje činnost zprostředkování přihlášení a studia u Global University se sídlem ve Springfieldu (Missouri, USA). Předměty studijního programu tedy lze studovat pouze v režimu celoživotního vzdělávání Ezdráš. Víkendová vyučování budou pokračovat.

Současní studenti mohou požádat o bezplatné převedení pod zahraniční kancelář Global University.

„Jedním z důvodů, proč člověk nemusí mít zvláštní vzdělání, aby byl křesťanem je, že křesťanství je samo o sobě vzděláváním.“ — C. S. Lewis

Teologické vzdělávání

pokládáme za nesmírně důležité. Každý, kdo slouží v církvi nebo na misii jakoukoli službou, by měl rozumět Bibli. Ti, kdo jsou vedoucími, by navíc měli být „schopni učit“ (1Tm 3,2).

Jenže co když k tomu nemám příležitost?
Co když je to drahé?
Co když jsem pracující člověk?

Studium na Global University

je navrženo tak, aby bylo dostupné i těm, kdo si z časových či jiných důvodů nemohou dovolit studium na běžné teologické škole.

Organizační

Flexibilita

Student se může přihlásit naprosto kdykoli. Nemáme semestry, zkouškové a nevyžadujeme přihlášení více než jednoho předmětu.

Testy se píší online, práce se odevzdávají elektronicky.

Pořadí studovaných předmětů a intenzitu studia určuje student. Platí pouze limit 6 měsíců na jeden předmět a 12 měsíců jako maximální možná doba neaktivity.

Věroučná

Stabilita

Všechny kurzy jsou psány z klasické letniční a konzervativně evangelikální perspektivy.

Student se setká s klasickou historickou ortodoxií a s hlubokou úctou k Bibli jako k inspirovanému Božímu slovu.

Při výuce a osobních konzultacích se nebráníme široce otevřené diskusi, avšak studijní materiály poskytují stabilní věroučné zakotvení.

Praktická

Relevance

Studium každého předmětu vede k praktické aplikaci v církvi a k učednictví.

Ačkoli jde o studium distanční a kombinovanou formou, obsah učiva je relevantní pro místní církev a vede k praktickým výsledkům.

Každý předmět vede studenta k učednickému následování Ježíše, které je doprovázeno proměnou charakteru a vstupováním do služby.

Projekt překladu a revize kurikula

Global University ČR má stále kus cesty před sebou! Čeká nás především překlad pěti učebnic a potom nutný aktualizační překlad u asi dvou dalších. Celková částka potřebná na překlad, korekturu a sazbu činí přibližně 2 miliony korun.

1
Přihlášek k předmětům v roce 2022
Překlad materiálů
0%

Překlad chybí u asi 15% studijních materiálů.

Sbírka
0%