Global University

Distanční teologické vzdělávání akreditované v USA

O nás

Global University poskytuje křesťanské distanční vzdělávání formou korespondenčních kurzů. Právě se nacházíte na stránkách její pobočky, národní kanceláře v České republice, která zprostředkuje tři studijní programy, jimiž jsou Biblická a systematická teologie, Náboženská výchova a Studia mezikulturních vztahů. Každý studijní program představuje tematicky přizpůsobený seznam předmětů.

Předměty na Global University se liší co do počtu kreditů dle studijní náročnosti. Pokrývají obory biblické, praktické a systematické teologie, misiologie a všeobecného vzdělání. Všechny kurzy jsou připraveny k samostudiu pomocí učebnice a studijní příručky, která studenta vede při psaní písemných prací. Tyto práce jsou pak spolu se závěrečným testem předmětem závěrečného hodnocení.

Výhodou Global University je její flexibilita. Akademický rok zde není rozdělen na období přijímání, zápisu, semestrů a zkoušek, což znamená, že se student může přihlásit ke studiu a začít studovat ve kterékoli chvíli. Ani počet zapsaných předmětů není přesně stanoven, takže student může studovat předměty po jednom.

Další výhodou Global University je její česká lokalizace. Studentův poradce, tzv. tutor, hovoří vždy plynně česky a poskytuje studijní rady ve studentově mateřském jazyce. Většina učebnic Global University je v českém jazyce a u těch, které nejsou, má student možnost vystudovat předmět v češtině během víkendového vyučování na studijní pobočce sesterské organizace VOŠ misijní a teologické.

Neposlední výhodou Global University je její akreditace udělená akreditačními orgány v USA. Jsou jimi jmenovitě:

Podstatnou vlastností Global University je její letniční orientace. Letniční hnutí vychází z protestantských a evangelikálních hnutí a je dnes nejrychleji rostoucím křesťanským hnutím na světě. Tato orientace se v učebnicích Global University projevuje důrazem na reflexi Bible jako Božího slova v osobním životě a na zmocnění Duchem svatým k misijní, pastorační a diakonické službě.

EFEKTIVNÍ SAMOSTUDIUM

Učebnice Global University jsou dostupné v češtině a v mnoha světových jazycích. Jsou navrženy pro snadnou orientaci při samostudiu bez pomoci učitele.

VÍKENDOVÁ VYUČOVÁNÍ

V Kolíně a v Brně probíhají asi jednou měsíčně víkendová vyučování. Pro studenty Global University nejsou povinná, nabízejí však vítaný kontakt s učitelem a studijní skupinou.

ZDRAVÝ RŮST VE SLUŽBĚ

Křesťanský služebník nesmí být zmítán závany moderních trendů (Ef 4,14). Právě proto je zde Global University, aby služebníkům poskytla robustní biblický a teologický základ.

JSME MISIJNÍ A LETNIČNÍ

Věříme, že Duch svatý nás křtí a dává sílu k misii a evangelizaci. Věříme, že Ježíš nás povolává k tréninku učedníků. Věříme v církev, která zasahuje jednotlivce i společnost.