Impressum

Jsme součástí sítě Global University

Národní kancelář Global University je v České Republice registrována jako evidovaná právnická osoba. Jejím zřizovatelem je Apoštolská církev. Zároveň je česká národní kancelář součástí sítě, jejíž hlavou je mezinárodní kancelář Global University v USA.

Česká národní kancelář

Údaje

Zřizovatel: Apoštolská církev
Forma: Evidovaná právnická osoba
Sídlo: Kmochova 248, 280 02 Kolín
IČ: 658 90 418
Statutární orgán: Michael Buban, MTh (ředitel)
Datová schránka: piwvbg5

Správní rada

Ing. Viktor Baláž
Mgr. Milan Buban, MA
Bc. Petr Král
Ing. Jindřich Novák
Bc. Radek Smetana, MA

Činnost

  • Zprostředkovat českým studentům přihlášení a administrativní úkony dle pokynů mezinárodní kanceláře.
  • Zajišťovat překlad, propagaci a distribuci studijních materiálů z produkce mezinárodní kanceláře.
  • Poskytovat služby doučování a tutoringu.
  • Poskytovat dílčí zásilkové a tlumočnické služby za účelem dosažení výše uvedeného.

Mezinárodní kancelář

Sídlo

Global University
1211 South Glenstone Avenue
Springfield, MO
65804-0315
USA

Česká národní kancelář

Nationa Representative: Mgr. Milan Buban, MA
National Office Code: CZE
Localized Programs of Study: 21-3YBA-BT-CZE, 21-2BA-BT-CZE

Czech Adjunct Faculty

TBA

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Díla třetích stran jsou takto označena. Pokud byste přesto zjistili porušení autorských práv na těchto stránkách, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

Materiály označené vydavatelem Global University, International Correspondence Institute nebo Berean College, jsou výhradním autorským vlastnictvím mezinárodní kanceláře Global University (Springfield, Missouri, USA).

Výhradním nakladatelem a distributorem těchto materiálů na území České republiky je česká národní kancelář Global University.