Výzkum v distančním bakalářském režimu

Výzkum v distančním bakalářském režimu

Jak získávat studijní materiály a odborné zdroje?

Jedním ze základních požadavků pro psaní písemných prací v distančním bakalářském studijním programu Global University je, aby v nich autor vycházel nejméně ze tří odborných či jinak relevantních zdrojů. Tento požadavek se může rozvolňovat i zpřísňovat v závislosti na předmětu, ve výchozím nastavení však vždy platí.

Jak si však student distančního vzdělávání opatří ty správné zdroje a studijní materiály v jazyce, jemuž rozumí, což je zpravidla primárně čeština a sekundárně v některých případech angličtina? V následujících bodech bude tato otázka zodpovězena.

(1) Kancelář registrátora (tj. studijní oddělení GU na adrese info@globaluniversity.cz) poskytne studentovi hned po registraci učebnici či studijní příručku z produkce Global University. Učebnice může sloužit jako jeden ze zdrojů při psaní písemné práce. Nemá-li student po svém přihlášení ke studiu jednotlivého předmětu učebnici k dispozici, měl by urychleně kontaktovat kancelář registrátora či registrátora přímo.


(2) Knihovna VOŠMT

 • Student distančního vzdělávání, který nemá ve školní knihovně vlastní kartu, si může zapůjčit knihu zprostředkovaně přes registrátora distančního vzdělávání. Stačí si vybrat knihu, poznamenat si název a autora či pouze signaturu a požádat o její zapůjčení na adrese info@globaluniversity.cz nebo přímo Michaela Bubana na adrese michael@buban.cz. Výpůjčka je zdarma, poštovné po ČR je v tomto případě také zdarma, platí však, že vrácení knihy je podmínkou uzavření zakončení studia předmětu.
 • Student může požádat o akvizici nové knihy do školní knihovny, ale pouze přes registrátora či jiného člena personálu VOŠMT. Akvizice se ve školní knihovně provádí vždy na žádost vyučujícího nebo člena personálu. Žádost prochází přes hlavní knihovnici a musí být schválena vedením školy na základě rozpočtového plánu. Knihovna VOŠMT se zaměřuje na českou literaturu v oborech systematické a praktické teologie, biblistiky, misiologie, apologetiky a na odbornou literaturu příbuzných oborů. Akvizice cizojazyčných knih se provádí pouze mimořádně. Součástí akvizic knihovny VOŠMT jsou také archiválie týkající se letničního a charismatického hnutí v Čechách a na Slovensku. V úvahu připadá i beletrie v českém či slovenském jazyce nebo tematicky adekvátní audiovizuální materiál.

(3) Meziknihovní výpůjční služba

 • Knihovna VOŠMT má výborné kušenosti s meziknihovní výpůjční službou (dále jen MVS) sítě knihoven Univerzity Karlovy. Postup při objednání meziknihovní výpůjčky je následující:
  1. Navštivte Centrální katalog Univerzity Karlovy a vyberte si potřebné tituly.
  2. U každého titulu si poznamenejte následující údaje: autor, název knihy, místo a rok vydání, ISBN (pokud je k dispozici) a knihovnu, která tuto knihu drží (např. Knihovna Filosofické fakulty UK nebo Knihovna Evangelické fakulty UK)
 • Seznam knih pošlete na adresu registrátora. Neposílejte přímé odkazy do katalogu! On-line aplikace katalogu nezachová pod adresou, kterou zkopírujete z adresního řádku svého prohlížeče, původní obsah stránky a vybranou knihu tudíž nebude možné pomocí odkazu identifikovat.
 • K objednávce MVS dochází hromadně jednou za dva týdny nebo v delších intervalech. Knihovny UK neumožňují zapůjčení nekterých knih.
 • Objednávka knih přes MVS je zdarma.
 • Knihy objednané přes MVS není dovoleno vynášet mimo prostory VOŠMT Kolín na adrese Kmochova 248, Kolín. K nastudování knih mohou čtenářům sloužit prostory knihovny, učeben a prostory školního klubu. Na požádání můžeme však jako knihovna pro potřebu distančního studenta okopírovat část knihy a poslat mu ji ve formátu PDF, avšak pouze pro odůvodněnou studijní potřebu a v odůvodněném rozsahu.

(4) On-line zdroje

 • Knihovna Global University - Doporučujeme zvláště sekci Journal Articles, což je sekce s přesměrováním na Ebsco, velkou internetovou databázi odborných článků. Do zaheslovaných sekcí knihovny GU se student přihlásí svým studentským číslem a přiděleným heslem. Dostupná a doporučená je zde databáze Ebsco, do níž bude student přesměrován po kliknutí na odkaz „Journal Articles“. V této databázi nalezne student plné texty řady užitečných odborných článků v angličtině.
 • Google Books je internetovou databází knih a jejich digitalizovaných verzí. Některé knihy jsou dostupné jen částečně
 • Archive.org je stránka zaměřená na archivaci a distribuci knih, u nichž již vypršela autorská práva. Naleznete zde tedy mnoho relevantních titulů staršího data.
 • Libgen je pirátská stránka se spoustou knih k tématům biblistiky a teologie. Global University nedoporučuje ani nevyzývá studenta k takovému jednání, které by vedlo k porušení autorských práv. Důvod uvedení stránky Libgen na tomto seznamu je ten, že obsahuje mnoho knih, na něž se autorská práva nevztahují. Platnost autorských práv a riziko jejich narušení je proto potřeba vždy individuálně posoudit.
 • Bookhound je automatický rozcestník do vyhledávačů knih v různých koutech internetu.

(5) Index českých časopisů se zaměřením na biblistiku a teologii je cosi jako rozcestník na stránky českých a slovenských časopisů a archivů postupových prací. Řada časopisů poskytuje starší čísla online zradma ke stažení nebo je úplně zdarma (např. Dingir, Život v Kristu, atp.)