Studijní programy

Studijní programy

Global University nabízí celkem tři studijní programy:

 • Biblická a systematická teologie
 • Studia mezikulturních vztahů
 • Náboženská výchova

Jako národní kancelář Global University se soustředíme především na program Biblická a systematická teologie. Je to proto, že právě tento program je vyučován na Vyšší odborné škole misijní a teologické a proto, že tento program je nejvíce počeštěn. Detaily všech tří programů naleznete v aktuálním katalogu Global University na stranách 12-18. Na vyžádání jsme ochotni zapsat studenta do jiného než námi preferovaného programu, v takovém případě je však potřeba očekávat ne tak snadnou prostupnost mezi vybraným programem a vyučováním na VOŠMT a také nutnost studovat některé předměty v angličtině.

Biblická a systematická teologie

 1. Biblická teologie (33)
  • BIB1033 Život Ježíše Krista
  • BIB1073 Galatským a Římanům
  • BIB2033 List Židům
  • BIB2043 Principy výkladu Bible
  • BIB2063 Korintské listy
  • BIB3013 Genesis
  • BIB3073 Kniha Skutků
  • LIT1213 Literatura Starého zákona
  • LIT1303 Literatura Nového zákona
  • Biblická teologie - volitelné (6)
  • BIB3053 Témata velkých proroků / BIBLP33 Starozákonní hebrejština I
  • BIB4133 Mudroslovná literatura / BIBLP43 Starozákonní hebrejština II
 2. Systematická teologie (18)
  • THE1013 Pneumatologie
  • THE1033 Bůh a andělé
  • THE1043 Člověk a hřích
  • THE2013 Bible a církev
  • THE2043 Christologie
  • THE3013 Křesťanská apologetika
  • Teologie - volitelné (0)
 3. Praktická teologie (27)
  • COM3103 Mezikulturní komunikace
  • MIN1053 Práce pastora
  • MIN1103 Evangelizační strategie
  • MIN3043 Biblická kázání
  • MIN3063 Učitelské poslání církve
  • MIS2013 Bible a misie
  • REL2013 Světová náboženství
  • MIN4956 Absolventská práce (nebo dva tříkreditové předměty)
  • Praktická teologie - volitelné (0)
 4. Všeobecné vzdělání (7)
  • GUO1002 Úvod do studia na vyšší odborné škole
  • HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci
  • HIS2302 Dějiny církve od reformace do 20. století
  • Všeobecné vzdělání - volitelné (0)
 5. Volitelné předměty kterékoliv kategorie (11)
  • BIB4072 Daniel a Zjevení
  • BIBLP12/3 Novozákonní řečtina I
  • BIBLP22/3 Novozákonní řečtina II
  • COM1013 Anglické proslovy
  • CSC1023 Úvod do výpočetní techniky
  • EDU3103 Základy vyučování
  • ENG1023 Anglická kompozice
  • MIN2022 Křesťanské poradenství
  • MIS1023 Úvod do misie
  • THE1053 Biblická teologie modlitby

Druhý bakalariát

Absolventům vysokých škol s bakalářským či vyšším diplomem nabízí Global University (Springfield, Missouri, USA) tzv. druhý bakalariát. Jde o variantu klasického studijního programu, jehož kreditová zátěž je však snížena z 96 na 50 kreditů.

Jednoduše řečeno, těm, kdo již mají bakaláře v jakémkoli oboru, stačí jen polovina kreditů, aby mohli být promováni.

Studenti druhého bakalariátu musí získat minimálně 36 kreditů na Global University (čili ne transferem z VOŠMT) a z toho nejméně 15 kreditů ve svém studijním oboru (což je zpravidla Biblická a systematická teologie).

Pokud chcete, aby vám bylo na Global Univeristy uznáno vaše vysokoškolské vzdělání, musíte požádat studijní oddělení své bývalé VŠ,

 • ať vám v angličtině vystaví výpis zkoušek, které jste na vysoké škole vykonal(a),
 • ať váš výpis zašle přímo do mezinárodní kanceláře Global University ve Springfieldu.

Pro vystavení výpisu zkoušek u vaší bývalé školy použijte tento formulář.

Adresa studijního oddělení:

Global University
Attn Registrar
1211 South Glenstone Avenue
65804 Springfield, MO
U.S.A.