Podmínky registrace v mezinárodní kanceláři

Podmínky registrace v mezinárodní kanceláři

Standardní režim

Bakalářské studium v distančním režimu na Global University (Springfield, Missouri, USA) může být časově a organizačně velmi náročné. Pro řadu studentů není snadné dodržet řádné časové limity distančního studia. Tyto limity i sankce za nenich nedodržení jsou následující:

  • Od prvního přihlášení ke studiu jednotlivého předmětu má student 6 měsíců na jeho řádné dokončení včetně napsání závěrečného testu. Není-li předmět v tomto řádném termínu dokončen, platí student znovu poplatek za přihlášení dle aktuálního ceníku.
  • Při prvním přihlášení ke studiu student zaplatí poplatek za kredity dle jejich počtu u daného předmětu. Pokud však tyto kredity za tento předmět nezíská do 12 měsíců, pak mu kredity propadnou a student si je musí opět zaplatit za poplatek dle aktuálního ceníku.

Pokud se tedy student přihlásí ke studiu jednotlivého předmětu o třech kreditech, zaplatí přihlášení a poplatek za tři kredity. Dojde-li pak k tomu, že se mu z nepředvídaného důvodu studium předmětu o několik měsíců prodlouží a on propásne 12 měsíční lhůtu, bude všechny poplatky za předmět mu nenávratně propadnou. V roce 2017, kdy se platí 600,- Kč za přihlášení a 300,- Kč za kredit je to nemilých 1500,- Kč.

Režim zpožděného přihlášení

V reakci na nepříjemné zkušenosti popsané v předchozím odstavci jsme se jako národní kancelář rozhodli zavést zvláštní režim, v němž je student během studia jednotlivého předmětu veden pouze v naší interní evidenci, mimo evidence mezinárodní kanceláře. Jinak řečeno, jakmile si student zapíše jednotlivý předmět, nepošleme jeho přihlášku do mezinárodní kanceláře Globval University, ale necháme si ji u nás v Kolíně. Teprve v okamžiku, kdy je student s předmětem hotov, přepošleme jeho přihlášku do mezinárodní kanceláře a po ní i závěrečný test a známky za písemné práce. Tento postup má několik výhod a několik nevýhod.

Výhody:

  • Student získává na studium předmětu nejméně 2-3× více času. V režimu standardního přihlašování je limitem 6 měsíců, v režimu zpožděného přihlášení je limitem 12-18 měsíců, a to proto, že mezi zakončením jednoho předmětu a přihlášením druhého nesmí uběhnout více než 12 měsíců.
  • Student nikdy nemusí platit znovu. Jen pokud překročí limit 12 měsíců, a to tak, že v evidenci mezinárodní kanceláře uběhne mezi zakončením jednoho a přihlášením druhého předmětu více než 12 měsíců, zaplatí opětovně pouze poplatek za přihlášení k bakalářskému studiu a ne poplatek za přihlášení ke studiu jednotlivého předmětu a za kredity.

Nevýhody:

  • Student v tomto režimu nebude mít po většinu doby svého studia přístup ke knihovně Global University. K on-line službám mezinárodní kanceláře získává přístup teprve ten student, který má v mezinárodní kanceláři zapsán alespoň jeden nedokončený předmět. Toto by mohlo vadit zvláště studentům s pasivní znalostí angličtiny. Dlužno však podotknout, že my sami vytváříme studentům prostor pro výzkum pomocí knihovny VOŠMT a dalších nástrojů.
  • Zpracování závěrečného hodnocení se v tomto režimu vždy o několik týdnů až měsíců opozdí. Teprve když student předmět dokončí totiž přichází na řadu součinnost naší a ezinárodní kanceláře a úkony, které by se obvykle prováděly během studentovy práce se provádí až když má student hotovo.

Který režim zvolit?

Všichni noví studenti jsou až na výjimky vykazováni v režimu zpožděného přihlášení. To dává naší kanceláři prostor pro trpělivější a shovívavější jednání a studentovi prostor pro pozvolný rozběh. Někteří studenti však s dodržováním pevných termínů daných mezinárodní kanceláří nemají problém a nechtějí přijít o výhody, které oficiální přihlášení v mezinárodní kanceláři přináší. Takoví studenti mohou požádat o přesun do standardního režimu přihlašování.

Žádost o přesun do standardního režimu vyřídíme bez okolků. Je však potřeba, aby byl student dobře srozuměn se závaznými termíny, které s sebou přinášení v mezinárodní kanceláři přináší a s tím, že pokud tyto termíny propásne, bude po něm mezinárodní kancelář naším prostřednictvím požadovat příslušné poplatky.