Jak se přihlásit ke studiu?

Podmínky přihlášení

Pro přihlášení se k bakalářskému studiu je potřeba zaslat nám vyplněnou přihlášku a ověřenou kopii maturitního vysvědčení na níže uvedenou adresu. Teprve potom Vás budeme moci zapsat jeden z vybraných předmětů.

Pokud se chcete pouze přihlásit ke studiu jednotlivého předmětu za co nejnižší poplatek a bez jakéhokoli studijního závazku či nároku na kredit, pak přihlášku k bakalářskému studiu vyplňovat nemusíte. Stačí, když se v přihlášce k jednotlivému předmětu přihlásíte v režimu Audit. V takovém případě však předmět absolvujete bez nároku na kredit a i pokud se později přihlásíte, může se stát, že tento předmět nebude možné zpětně uznat.

Bakalářské studium na Global University je určeno především maturantům. Pro nematuranty je zde studijní program křesťanská služba.

Cena za přihlášení k bakalářskému studiu se řídí jednorázovým poplatkem dle aktuálního ceníku.

Za druhé

Vyplňte přihlášku ke studiu a přiložte k ní notářsky ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení.

Za třetí

Global University
P. O. Box 108
280 51 Kolín