Jak se přihlásit ke studiu?

Podmínky přihlášení

Pro přihlášení se k bakalářskému studiu* na Global University (Springfield, Missouri, USA), je potřeba zaslat nám vyplněnou přihlášku a ověřenou kopii maturitního vysvědčení na níže uvedenou adresu. Teprve potom Vás budeme moci zapsat jeden z vybraných předmětů.

Pokud se chcete pouze přihlásit ke studiu jednotlivého předmětu za co nejnižší poplatek a bez jakéhokoli studijního závazku či nároku na kredit, pak přihlášku k bakalářskému studiu* vyplňovat nemusíte. Stačí, když se v přihlášce k jednotlivému předmětu přihlásíte v režimu Audit. V takovém případě však předmět absolvujete bez nároku na kredit a i pokud se později přihlásíte, může se stát, že tento předmět nebude možné zpětně uznat.

Bakalářské studium* na Global University je určeno především maturantům. Pro nematuranty je zde studijní program křesťanská služba.

Cena za přihlášení k bakalářskému studiu* se řídí jednorázovým poplatkem dle aktuálního ceníku.

Národní kancelář Global University v ČR (IČO 658 90 418, sídlo Kmochova 248, Kolín) neposkytuje vysokoškolské vzdělávání, ale pouze zprostředkuje registraci a dílčí administrativní úkoly studentů v ČR, kteří studují na Global University, Springfield, Missouri, USA.

Za druhé

Vyplňte přihlášku ke studiu a přiložte k ní notářsky ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení.

Za třetí

Global University
P. O. Box 108
280 51 Kolín