Akreditace a právní stránka

Je Global University akreditována?

Global University se sídlem ve Springfieldu (Missouri, USA) je akreditována u Higher Learning Commission (Chicago, Illinois, USA) a schválena u National Council for State Authorization Reciprocity Agreements (Boulder, Colorado, USA). Díky tomu může Global University udílet mj. bakalářské diplomy typu „Bachelor of Arts“.

Poskytuje Global University vysokoškolské vzdělání?

Mezinárodní kancelář Global University (Springfield, Missouri, USA) poskytuje vysokoškolské vzdělání pomocí kurzů distančního vzdělávání. Toto vzdělávání je akreditováno pouze v USA. Studijní materiály jsou navrženy tak, aby k absolvování jednotlivých kurzů nebylo potřeba účasti na přednáškách. Každý kurz je zakončen písemným testem. Na poctivost studentů dohlíží naše národní kancelář, avšak testy jsou opravovány v mezinárodní kanceláři v USA. Na půdě české národní kanceláře tak kromě nezbytné administrativy není vyvíjena žádná činnost, která by přímo souvisela s vysokoškolským vzděláváním.

Národní kancelář Global University (IČO 658 90 418; Kmochova 248, Kolín) neposkytuje vysokoškolské vzdělávání, pouze českým studentům Global University (Springfield, Missouri, USA) zprostředkuje některé administrativní úkoly za zvýhodněnou cenu a v českém jazyce.

Co je úkolem české národní kanceláře?

Nyní se nacházíte na stránkách české národní kanceláře Global University (IČO 658 90 418; Kmochova 248, Kolín). Naše kancelář spolupracuje s výše uvedenou Global University ve Springfieldu. Úkoly naší kanceláře jsou následující:
  1. Zprostředkovat českým studentům přihlášení a administrativní úkony. POZOR! Oficiální evidence studijních výsledků, studijního postupu a statutu studenta je vedena v mezinárodní kanceláři Global University (Springfield, Missouri, USA). Naše kancelář tuto evidenci pouze doplňuje za pomoci zahraničních kolegů.
  2. Vybírat od studentů studijní poplatky. Poplatky za kredity předávat mezinárodní kanceláři. Poplatky za přihlášení pokrývají služby této národní kanceláře. Studijní poplatky placené skrze naši kancelář jsou značně zvýhodněné (srovnejte Tuition and Fees na stránkách Global University s přehledem poplatků naší kanceláře).
  3. Zajišťovat překlad, propagaci a distribuci studiujních materiálů z produkce Global University.
  4. Dohlížet na psaní závěrečných testů jednotlivých kurzů a odesílat je do USA, ne je však hodnotit.
  5. Předávat studentům získané diplomy, nejsou-li ochotni zúčastnit se promoce v USA.
  6. Poskytovat nezávazné služby doučování a tutoringu.

Vzorový diplom Global University

Toto je vzor bakalářského diplomu Global University. Jeho vystavitelem není česká národní kancelář, ale mezinárodní kancelář Global University (Springfield, Missouri, USA).