Náboženská výchova

Sekvence první
GUO1002 Orientation to Global University Learning 2
LIT1213 Literatura Starého zákona (LC) 3
HIS2202 Dějiny církve od Letnic k reformaci (HF) 2
MIN1103 Strategie Velkého poslání 3
EDU3113 Kompetence a dovednosti v pedagogice 3
BIB3073 Kniha Skutků 3
Celkem 16
Sekvence druhá
COM3103 Mezikulturní komunikace (SB) 3
EDU3103 Základy vyučování (SB) 3
LIT1303 Literatura Nového zákona (LC) 3
HIS2302 Dějiny církve od reformace do 20. století (HF) 2
EDU3213 Základy pedagogické psychologie (SB) 3
THE1013 Pneumatologie 3
Celkem 17
Sekvence třetí
BIB4053 Korintským 3
EDU4133 Vzdělávání dospělých v kulturním kontextu 3
MIN3063 Vzdělávání v místním sboru 3
MIS3033 Bible a misie 3
EDU3613 Učební média 3
Předměty z oddílu biblické, systematické, nebo praktické teologie 2
Celkem 17
Celkem za program 50