Biblická a systematická teologie

Sekvence první
BIB1033 Život Ježíše Krista 3
GUO1002 Orientation to Global University Learning 2
LIT1213 Literatura Starého zákona (LC) 3
MIN1103 Strategie Velkého poslání 3
THE1013 Pneumatologie 3
Kurzy z oddělení biblické, systematické, nebo praktické teologie 3
Celkem 17
Sekvence druhá
BIB2033 List Židům 3
BIB2043 Principy výkladu Bible 3
LIT1303 Literatura Nového zákona (LC) 3
MIN1053 Práce pastora 3
THE1032 Bůh a andělé 2
THE2013 Bible a církev 3
Celkem 17
Sekvence třetí
BIB3012 Genesis 2
BIB3073 Kniha Skutků 3
BIB4053 Korintským 3
MIN3043 Biblická kázání 3
MIS3022 Úvod do islámu 2
THE1043 Člověk a hřích 3
Celkem 16
Celkem za program 50