Studia mezikulturních vztahů

Sekvence první
BIB1033 Život Ježíše Krista 3
GUO1002 Orientation to Global University Learning 2
LIT1213 Literatura Starého zákona (LC) 3
MIN1103 Strategie Velkého poslání 3
THE1013 Pneumatologie 3
Všeobecné volitelné 2
Celkem 16
Sekvence druhá
LIT1303 Literatura Nového zákona (LC) 3
BIB1073 Galatským a Římanům 3
REL2013 Lidé a jejich víra (SB) 3
HIS2503 Minulé a současné civilizace I 3
nebo
HIS2603 Minulé a současné civilizace II 3
Všeobecné volitelné 3
Celkem 15
Sekvence třetí
BIB2033 List Židům 3
LDR4103 Řešení konfliktu 3
MIS3013 Uvedení do misie 3
MIS3033 Bible a misie 3
MIS3022 Úvod do islámu 2
THE1042 Člověk a hřích 2
Celkem 16
Sekvence čtvrtá
BIB2042 Principy výkladu Bible 2
BIB3013 Genesis 3
HIS2202 Dějiny církve od Letnic k reformaci (HF) 2
nebo
HIS2302 Dějiny církve od reformace do 20. století (HF) 2
THE2013 Bible a církev 3
MIN2013 Mezilidské vztahy 3
MIN3042 Biblická kázání 2
Všeobecné volitelné 2
Celkem 17
Sekvence pátá
BIB3073 Kniha Skutků 3
COM3103 Mezikulturní komunikace (SB) 3
MIS2063 Manželské poradenství: Mezikulturní přístup 3
MIS4013 Křesťanská služba v muslimském prostředí 3
BIB4053 Korintským 3
Všeobecné volitelné 2
Celkem 17
Sekvence šestá
BIB4063 Korintské listy 3
EDU4133 Vzdělávání dospělých v kulturním kontextu 3
MIS4053 Pojetí misie – řízená četba 3
MIS4956 Bakalářská práce 6
Celkem 15
Celkem za program 96