Biblická a systematická teologie

Sekvence první
BIB1033 Život Ježíše Krista 3
GUO1002 Orientation to Global University Learning 2
LIT1213 Literatura Starého zákona (LC) 3
MIN1103 Strategie Velkého poslání 3
THE1013 Pneumatologie 3
Všeobecné volitelné 2
Celkem 16
Sekvence druhá
BIB1073 Galatským a Římanům 3
BIB2033 List Židům 3
LIT1303 Literatura Nového zákona (LC) 3
HIS2503 Minulé a současné civilizace I 3
nebo
HIS2603 Minulé a současné civilizace II 3
MIN1053 Práce pastora 3
THE1033 Bůh a andělé 3
Celkem 18
Sekvence třetí
BIB2043 Principy výkladu Bible 3
HIS2202 Dějiny církve od Letnic k reformaci (HF) 2
nebo
HIS2302 Dějiny církve od reformace do 20. století (HF) 2
THE1043 Člověk a hřích 3
THE2013 Bible a církev 3
THE2043 Christologie 3
Všeobecně volitelné 3
Celkem 17
Sekvence čtvrtá
BIB3053 Témata velkých proroků 3
BIB3013 Genesis 3
MIN3043 Biblická kázání 3
MIS3023 Úvod do islámu 3
Všeobecné volitelné 3
Celkem 15
Sekvence pátá
BIB3073 Kniha Skutků 3
BIB4053 Korintským 3
BIB4133 Mudroslovná literatura 3
MIS3033 Bible a misie 3
Všeobecné volitelné 3
Celkem 15
Sekvence šestá
COM3103 Mezikulturní komunikace (SB) 3
MIN3053 Uctívání Boha 3
THE3013 Apologetika 3
MIN4956 Bakalářská práce 6
Celkem 15
Celkem za program 96