Biblická a systematická teologie

Biblická teologie
BIB1033 Život Ježíše Krista 3
BIB2033 List Židům 3
BIB2043 Principy výkladu Bible 3
BIB3073 Kniha Skutků 3
BIB4053 Korintským 3
LIT1213 Literatura Starého zákona (LC) 3
LIT1303 Literatura Nového zákona (LC) 3
Celkem 21
Systematická teologie
THE1013 Pneumatologie 3
THE1032 Bůh a andělé 2
THE1043 Člověk a hřích 3
THE2013 Bible a církev 3
Celkem 11
Církevní služba
MIN1053 Práce pastora 3
MIN1093 Úvod do pastoračního poradenství 3
MIN3043 Biblická kázání 3
MIN3022 2
Celkem 11
Všeobecné vzdělání
GUO1002 Orientation to Global University Learning 2
Celkem 2
Všeobecné volitelné
Kurz z jakékoli sekce 5
Celkem 5
Celkem za program 50