Biblická a systematická teologie

Biblická teologie
BIB1033 Život Ježíše Krista 3
BIB1053 Skutky apoštolů 3
BIB2043 Principy výkladu Bible 3
Volitelné předměty 6
Celkem: 15
Systematická teologie
THE1013 Pneumatologie 3
THE1033 Bůh a andělé 3
THE1043 Člověk a hřích 3
THE2013 Bible a církev 3
Volitelné předměty 6
Celkem: 18
Praktická teologie
MIN1012 Soudobá evangelizace 2
MIN1052 Práce pastora 2
MIN3042 Biblická kázání 2
MIS3022 Úvod do islámu 2
Volitelné předměty 3
Celkem: 11
Všeobecné vzdělání
LIT1213 Literatura Starého zákona (LC) 3
LIT1303 Literatura Nového zákona (LC) 3
Celkem: 6
Celý program: 50