Co je druhý bakalariát?

Absolventi vysokých škol mohou na Global University získat druhý bakalářský titul. Bůh si často povolává do služby muže a ženy, kteří získali vysokoškolské vzdělání v jiném oboru, než je teologie. Absolventům vysokých škol nabízíme druhý bakalariát v oborech:

Biblická a systematická teologie Studia mezikulturních vztahů Náboženská výchova Výhodou druhého bakalarátu je zkrácená doba studia. Absolventi vysokých škol totiž mohou požádat o uznání dosaženého vzdělání.
  • Avšak musí získat nejméně 32 kreditů prostřednictvím Global University
  • a z toho 15 kreditů ve studijním oboru, který si zvolil na Global University.

Uznání dosaženého vzdělání
Pokud chcete, aby vám bylo na Global Univeristy uznáno vaše vysokoškolské vzdělání, musíte požádat studijní oddělení,
  • ať vám v angličtině vystaví výpis zkoušek, které jste na vysoké škole vykonal(a),
  • ať váš výpis zašle přímo do mezinárodní kanceláře Global University ve Springfieldu.
Pro vystavení výpisu zkoušek u vaší bývalé školy použijte tento formulář.
Adresa studijního oddělení mezinárodní kanceláře je:
Global University
Attn Registrar
1211 South Glenstone Avenue
Springfield, MO 65804–0315
USA