Co je bakalářské studium?

Global University prostřednictvím svých národních kanceláří nabízí bakalářské studium formou distančního studia ve třech studijních oborech:
  1. Biblická a systematická teologie
  2. Studia mezikulturních vztahů
  3. Náboženská výchova
Studium je ukončeno předáním diplomu a udělením titulu B.A. (Bachelor of Arts), který má akreditaci Accrediting Commission of the Distance Education and Training Council (viz).Podmínky pro přijetí do bakalářského studia na Global University jsou následující:
  • Uchazeč musí prokázat, že je absolventem střední školy s maturitou, tj. předložit maturitní vysvědčení, vysokoškoláci předloží též vysokoškolský di­plom
  • Uchazeč musí splnit požadavky přijímacího řízení, tj. vyplnit přihlášku a doložit požadované přílohy
Bližší informace o povinných přílohách najdete na přihlášce k bakalářskému studiu.

Uchazeči s dokončeným vysokoškolským vzděláním mohou požádat o uznání dosaženého vzdělání a o přijetí do programu druhého bakalariátu. V případě uznání dosavadního vzdělání musí každý student splnit následující podmínky:
  • Získat nejméně 32 kreditů prostřednictvím Global University
  • Z těchto 32 kreditů musí 15 kreditů odpovídat studijnímu oboru, do nějž se student zapsal