Studijní programy

Bakalářské studium je určeno absolventům středních škol s maturitou.
Druhý bakalariát je určen absolventům vysokých škol s neteologickým studijním oborem.
Komu na bakalářském titulu nezáleží, může studovat jednotlivé předměty jen pro své obohacení.
Bakalářské studium se započítává do dalšího vzdělávání duchovních pracovníků v programu EZDRÁŠ.
Předměty jsou upraveny pro distanční studium, to znamená, že není třeba navštěvovat školu.
Předměty jsou v angličtině, seznam předmětů přeložených do češtiny najdete pod tímto odkazem.

Katalogy

Global University využívá metody distančního studia jednotlivých předmětů, které lze studovat jen pro obohacení, nebo je kombinovat podle některého z bakalářských programů.

Noví studenti se mohou přihlásit kdykoliv v průběhu roku.
Registrovaní studenti si mohou kdykoliv v průběhu roku zapsat nové předměty z aktuální nabídky v češtině nebo v angličtině.
Na každý předmět má student nejvýše 6 měsíců včetně napsání závěrečného testu.
Pokud si studující potřebuje 6ti měsíční studijní lhůtu prodloužit, musí znovu zaplatit zápisné do předmětu.
Pokud studující předmět nedostuduje ani po prodloužení studijní lhůty, může jej jednou opakovat, zaplatí však znovu všechny poplatky.
Na konci studia každého předmětu se studující podrobí závěrečnému testu v Kolíně.
Testy se píší v kterýkoliv pátek během roku po předběžné domluvě s ředitelem.