Studijní poplatky

Global University je církevní škola, která není dotována státem. Jejím jediným příjmem jsou poplatky od studentů a sponzorské dary. Studijní poplatky jsou stanoveny s ohledem na finanční možnosti českých a slovenských uchazečů.

Studijní poplatky uhraďte jedním z následujících způsobů:

  • Složenkou na adresu: Global University, P.O.Box 108, 280 50 Kolín 1.
  • Bezhotovostně dle pokynů na stránce kontaktů.
  • Hotově v kanceláři Global University v Kolíně.
Základy křesťanského života Poplatek v Kč
Zápis ke studiu jednotlivého předmětu 300,–
Poplatek za jeden kredit Ezdráše 100,–
Interaktivní učebnice 200,–
Poštovné v ČR 40,–
Poštovné do zahraničí 100,–
 
Bakalářské studium Poplatek v Kč
Registrace přihlášky ke studiu (jednorázový poplatek) 500,–
Zápis ke studiu jednotlivého předmětu (za každý předmět zvlášť) 600,–
Poplatek za jeden kredit 300,–
Doplňková četba (pokud je požadována) od 300,– plus poštovné
Poštovné v ČR 80,–
Poštovné do zahraničí 200,–