LDR3012-3 Pravidla pro vedoucí (SB)

LDR3012 Pravidla pro vedoucí – 2 kredity

Výběr a výchova křesťanských vedoucích je jedním z hlavních apelů, které stojí před církví v 21. století. Tento předmět nabízí studentovi moderní teologii křesťanského vůdcovství. První část je věnována teorii vedení, stylu vedení a pravomoci vedoucího. Druhá část představuje vedoucího jako služebníka a zabývá se biblickými principy a zásadními hodnotami a prioritami křesťanské služby. Biblické případové studie ze života Pavla, Barnabáše a Nehemjáše demonstrují styly vedení a jsou probírány v třetí části. Čtvrtá část poskytuje rady vedoucímu při plnění jeho zásadních úkolů, jimiž jsou výchova nových vedoucích, zavádění organizačních změn, vedení skupinek a vyhodnocování cílů vedení. Vstupní podmínky: Žádné Studijní literatura: John W. Kirkpatrick: Pravidla pro vedoucí Přihláška ke studiu předmětu Hodnota: 2

LDR3012 Pravidla pro vedoucí – 3 kredity

Tento předmět je totožný s předmětem LDR3012 Pravidla pro vedoucí (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby uvedené ve studijní literatuře. Vstupní podmínky: Žádné Studijní literatura: John W. Kirkpatrick: Pravidla pro vedoucí Kenneth O. Gangel: Team Leadership in Christian Ministry (doplňková četba v angličtině) Český ekumenický překlad Bible Přihláška ke studiu předmětu Hodnota: 3 kredity