CSC1123 Úvod do výpočetní techniky (NM)

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

 1. vykonávat základní počítačové operace a používat počítačovou terminologii.
 2. vyhodnotit, jak mohou počítačové technologie pomoci při šíření Božího království.
 3. pracovat se základním stolním počítačem (desktopem) nebo s notebookem.
 4. využívat na desktopu nebo notebooku dostupný komerční i freewarový software.
 5. používat textový editor, tabulkový procesor, prezentační programy, programy pro správu emailů a kontaktů, webové prohlížeče a vyhledávače.
 6. efektivně využívat světovou internetovou síť a zhodnotit její pozitivní a negativní potenciál.
 7. uplatňovat ochranná opatření proti virům, spamu a proti přístupu na nevhodné webové stránky.
 8. analyzovat, jak by se s použitím výpočetní techniky dala zvýšit osobní produktivita práce.
 9. rozpoznat příležitosti k použití počítačů pro evangelizační ú­čely.
 10. posoudit, jak moderní počítačové technologie ovlivňují pracoviště.
 11. vyhodnotit, jak výpočetní technika ovlivňuje život lidí v našem okolí.
 12. aplikovat získané poznatky a využít počítače k šíření Božího království.
Anotace modulu

Modul pokrývá hlavní poznatky umožňující používat počítačů jak v osobní duchovní službě, tak i v rámci církve. Je diskutován význam počítače, student se obeznámí s jeho komponenty, operačními systémy a důležitým softwarem. Studenti budou povzbuzeni k přemýšlení, jak by počítač mohl zlepšit efektivnost jejich služby ve sboru nebo v jiných oblastech. Modul též uvede studenta do diskuze, jak rapidně měnící se technologie ovlivňují společnost a její kulturu.

 
Studijní literatura a pomůcky

LAENGRICH, Norbert. Úvod do výpočetní techniky. Přel. z: Introduction to Computers. Springfield, Missouri : Global University, 2010, 400 str.

Bible : Český ekumenický překlad.