THE1062 Úvod do systematické teologie

Předmět nabízí vstup do studia teologie systematickou metodou. Diskuze je vedena v následujících teologických oblastech: biblistika, antropologie, christologie,
eklesiologie a pneumatologie. Každý oddíl je pojednán s pečlivým zřetelem k biblickým údajům, jež poskytují základní oporu pro každou doktrínu. Jednotlivé
oddíly též poukazují na vztah doktríny a služby církve v soudobé společnosti.

Vstupní podmínky: Žádné
Studijní literatura:
Úvod do systematické teologie
Stanley Horton (editor): Systematická teologie – letniční perspektiva
Český ekumenický překlad Bible
Hodnota: 2 kredity