MIN3052-3 Uctívání Boha

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. definovat křesťanskou bohoslužbu podle biblických zásad.
  2. aplikovat principy bohoslužeb ve starozákonním stánku na osobní i společné uctívání v křesťanské církvi.
  3. vysvětlit roli a důležitost hudby při bohoslužbách.
  4. definovat roli vedoucího při plánování bohoslužebných shromáždění.
  5. vytvořit si vlastní způsob neustálého uctívání Boha.
  6. vést bohoslužebné shromáždění za využití poznatků získaných v tomto modulu.
  7. osvojit si uctívání jako postoj srdce vůči Bohu a umět jej vyjádřit mnoha různými způsoby.
Anotace modulu

Modul je koncipován tak, aby student získal jasnou představu o křesťanské bohoslužbě, kterou řídí Duch svatý. Základem bohoslužby je pochopení, kdo je Bůh, jaký je a proč chce, abychom ho uctívali. Modul představuje biblické vzory, které slouží jako vodítko pro osobní a společnou bohoslužbu. Student získá praktické instrukce jak vést skupinovou bohoslužbu podle biblických pravidel. Student bude též povzbuzován, aby rozvíjel své osobní obecenství s Bohem a stále v něm rostl.

 
Studijní literatura a pomůcky

BEISER, Forrest. Uctívání Boha. Přel. z : Worship of God : An Independent-Study Textbook. 1 vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1986. 283 s. ISBN 1–56390–052–1.

Bible : New International Version.

Doplňková četba

LIESCH, Barry Wayne. The New Worship: Straight Talk on Music and the Church. Baker Books, 1996, 272 s. ISBN 0801090016, 9780801090011.