MIN1071 Manželství a rodina

Předmět si klade za cíl seznámit studenta s principy zdravé rodiny. Manželé jsou přirovnáni k zástupcům různých kultur a pokud mají spolu žít, musí se učit
projevům lásky, kterým jejich protějšek rozumí. Pochopení principů zdravého manželství je v dnešní době jedním z nejzávažnějších úkolů. Předmět ocení jak
duchovní pracovníci na poli pastorace, ale i rodiče a všichni, kdo touží po harmonickém manželském vztahu.

Vstupní podmínky: Žádné
Studijní materiály:
Jima Harris: Manželství a rodina
Gary Chapman: Pět jazyků lásky
Český ekumenický překlad Bible
Přihláška ke studiu předmětu
Hodnota: 1 kredit


http://globaluniversity.cz/predmety/prakticka-teologie/min1071-manzelstvi-a-rodina/

Copyright © 2011 Global University. Všechna práva vyhrazena.