CS3131 Úhelné kameny pravdy

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. definovat božské a osobní vlastnosti jednotlivých osob Trojice.
  2. popsat stvoření člověka, jeho pád a také řešení, které Bůh nabídl, aby vztah mezi Ním a člověkem mohl být obnoven.
  3. prezentovat biblické poznatky o působení dobrých i padlých andělů.
  4. vysvětlit, co je posláním církve, jaké jsou její činnosti a jaký má Bůh s církví plán na věčnosti.
  5. rozhodnout se pro takový styl života, v němž se ve všech ohledech řídíme standardem víry založené na Písmech Starého a Nového zákona.
Anotace modulu

Modul je úvodem do systematického studia hlavních biblických doktrín. První část je věnována zkoumání Boží přirozenosti, jeho vlastností a jeho díla, osobě Ježíše Krista i osobě Ducha svatého. Ve druhé části je pojednáno o původu a činnosti andělů, o původu lidstva, o problému hříchu a také o Boží nabídce spasení. Třetí část se věnuje vzniku a věrohodnosti Bible, dále pak hovoří o církvi a jejím poslání i její slavné budoucnosti.

 
Studijní literatura a pomůcky

WOODWORTH, Floyd C. a DUNCAN, David D. Úhelné kameny pravdy: Studium biblické doktríny. Přel. z : Cornerstones of Truth. Irving, Texas : ICI University, 1994, 267 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.