Předměty

Kód Název Jazyk

Biblická teologie

BIB1032
BIB1033
Život Ježíše Krista Anglicky
Česky
BIB1043 Janovo evangelium Anglicky
BIB1053 Skutky apoštolů Anglicky
BIB1072
BIB1073
Galatským a Římanům Anglicky
BIB2022 Pastorální epištoly Anglicky
BIB2032
BIB2033
List Židům Anglicky
BIB2042
BIB2043
Principy výkladu Bible Anglicky
Česky
BIB3012
BIB3013
Genesis Anglicky
BIB3023 Pentateuch Anglicky
BIB3033 Historické knihy Starého zákona Anglicky
BIB3052
BIB3053
Témata velkých proroků Anglicky
BIB3063 Témata malých proroků Anglicky
BIB3073 Kniha Skutků Anglicky
Česky
BIB4034 Starozákonní hebrejština I Anglicky
BIB4044 Starozákonní hebrejština II Anglicky
BIB4053 Korintským Anglicky
BIB4062
BIB4063
Korintské listy Anglicky
BIB4072 Daniel a Zjevení Anglicky
Česky
BIB4113 Novozákonní řečtina I Anglicky
BIB4123 Novozákonní řečtina II Anglicky
BIB4132
BIB4133
Mudroslovná literatura Anglicky

Křesťanská služba

CS1111 Křesťanská zralost Anglicky
Česky
CS1211 Modlitba a uctívání Anglicky
Česky
CS1311 Zodpovědný křesťan Anglicky
Česky
CS2121 Království, moc a sláva Anglicky
Česky
CS2221 Stany, chrámy a paláce Anglicky
Česky
CS3131 Úhelné kameny pravdy Anglicky
Česky
CS3231 Živý v Kristu Anglicky
Česky
CS3331 Rádce, Učitel a Průvodce Anglicky
Česky
CS5151 Duchovní dary Anglicky
CS6261 Lidé, úkoly a cíle Anglicky
Česky

Misiologie

MIS1012
MIS1013
Úvod do misie Assemblies of God Anglicky
MIS3012
MIS3013
Uvedení do misie Anglicky
Česky
MIS3022
MIS3023
Úvod do islámu Anglicky
MIS3032
MIS3033
Bible a misie Anglicky
Česky
MIS3042
MIS3043
Služba muslimským ženám Anglicky
MIS4012
MIS4013
Křesťanská služba v muslimském prostředí Anglicky
MIS4022
MIS4023
Služba muslimům Anglicky
MIS4053 Pojetí misie – řízená četba Anglicky
MIS4061
MIS4062
MIS4063
Special Project Anglicky

Praktická teologie

MIN1012
MIN1013
Soudobá evangelizace Anglicky
Česky
MIN1052
MIN1053
Práce pastora Anglicky
Česky
MIN1063 Etika křesťanského pracovníka Anglicky
MIN1071 Manželství a rodina Anglicky
Česky
MIN1092
MIN1093
Úvod do pastoračního poradenství Anglicky
MIN2012
MIN2013
Mezilidské vztahy Anglicky
MIN2022 Křesťanské poradenství Anglicky
Česky
MIN2032
MIN2033
Výkladové kázání Anglicky
Česky
MIN2052
MIN2053
Biblická role ženy Anglicky
MIN2062
MIN2063
Manželské poradenství: Mezikulturní přístup Anglicky
MIN3013 Úvod do církevní hudby Anglicky
MIN3042
MIN3043
Biblická kázání Anglicky
Česky
MIN3052
MIN3053
Uctívání Boha Anglicky
MIN3062
MIN3063
Vzdělávání v místním sboru Anglicky
MIN4033 Strategie růstu církve Anglicky
MIN4061
MIN4062
MIN4063
Special Project Anglicky

Systematická teologie

THE1013 Pneumatologie Anglicky
THE1032
THE1033
Bůh a andělé Anglická
Česká
THE1042
THE1043
Člověk a hřích Anglicky
Česky
THE1053 Biblická teologie modlitby Anglicky
THE1062 Úvod do systematické teologie Anglicky
Česky
THE2012
THE2013
Bible a církev Anglicky
Česky
THE2023 Soteriologie Anglicky
THE2033 Eschatologie Anglicky
THE2043 Christologie Anglicky
THE3013 Apologetika Anglicky
THE4013 Old Testament Biblical Theology Anglicky

Všeobecné vzdělání

BUS2102 Organizace a správa církve (SB) Anglicky
COM1012
COM1013
Jak mluvit na veřejnosti Anglicky
COM3103 Mezikulturní komunikace (SB) Anglicky
CSC1123 Úvod do výpočetní techniky (NM) Anglicky
EDU3102
EDU3103
Základy vyučování (SB) Anglicky
Česky
EDU3212
EDU3213
Základy pedagogické psychologie (SB) Anglicky
ENG1013 Úvod do angličtiny pro teology (LC) Anglicky
ENG1102
ENG1103
Anglická kompozice (LC) Anglicky
GUO1002 Orientation to Global University Learning Anglicky
HIS1013 Minulé a současné civilizace I (HF) Anglicky
HIS1023 Minulé a současné civilizace II Anglicky
HIS2202
HIS2203
Dějiny církve od Letnic k reformaci (HF) Anglicky
Česky
HIS2302
HIS2303
Dějiny církve od reformace do 20. století (HF) Anglicky
Česky
HIS3103 Dějiny americké církve (HF) Anglicky
HIS3123 Dějiny, misie a správa Assemblies of God (HF) Anglicky
HIS3303 Dějiny misie Assemblies of God (HF) Anglicky
HSC2012
HSC2013
Základy zdravovědy (NM) Anglicky
HSC2022
HSC2023
Odpověď církve na krizi HIV/AIDS (NM) Anglicky
LDR3012
LDR3013
Pravidla pro vedoucí (SB) Anglicky
Česky
LDR4102 Managing Conflict (SB) Anglicky
LIT1212
LIT1213
Literatura Starého zákona (LC) Anglicky
Česky
LIT1303
BIB1023
Literatura Nového zákona (LC) Anglicky
Česky
MUS1012 Základy hudební výchovy (HF) Anglicky
PHL2013 Úvod do filosofie (HF) Anglicky
PSY1023 Úvod do psychologie: Křesťanská perspektiva (SB) Anglicky
REL2012
REL2013
Lidé a jejich víra (SB) Anglicky
Česky
SOC2012
SOC2013
Úvod do sociologie (SB) Anglicky