Personální zajištění

Členové externí fakulty Global University

Milan Buban

 • Ředitel národní kanceláře
 • Assistant Professor of Bible and Theology
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
 • Continental Theological Seminary v Bruselu (M.A)

Vladimír Rafaj

 • Zástupce ředitele národní kanceláře
 • Instructor of Bible and Theology
 • Continental Theological Seminary v Bruselu (B.A., M.A.)
 • Posluchač v doktorandském programu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (Th.D. kand.)

Jaroslav Fér

 • Assistant Professor of Theology
 • Teologická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.)

Vlasta Chabibullinová

 • Instructor of Theology and Missions
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta (Mgr.)

Jiřina Jírová

 • Instructor of Christian Education and Bible
 • Univerzita Mateja Bella, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Slovenská republika (Mgr.)

František Kameník

 • Instructor of Bible and Theology
 • Univerzita Mateja Bella, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, Slovenská republika (Mgr.)

Pomocní tutoři

Alena Vršťalová

 • Filosofická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci (Mgr.)

Tereza Zapletalová

 • Ekonom Global University
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (Ing.)
 • Vyšší odborná škola misijní a teologická (DiS.)

Radek Smetana

 • Letniční biblická akademie v Kolíně (kvalifikační pomaturitní studium)
 • Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Bc.)
 • Posluchač magisterského studia na Mattersey Hall (M.A.)

Odborní poradci

Andrea Morrison

 • Central Bible College ve Springfieldu, Missouri, USA (B.A.)

Jason Morrison

 • Purdue University v Indianě, USA (B.A.)
 • Global University, USA (B.A.)
 • Posluchač magisterského programu AGTS (M.Th)