Formuláře

Zde si můžete stáhnout kýžený formulář, který vyplněný odešlete poštou nebo e-mailem na adresu národní kanceláře Global University.
Přihlášení ke studiu jednotlivého předmětu proveďte on-line na stránce Přihláška ke studiu předmětu.
Základy křesťanské služby Word PDF
Katalog Centra pro evangelizaci a učednictví (anglicky) - X
Univerzální list odpovědí (24 otázek) X X
Hodnocení předmětu studentem X X
Bakalářské studium Word PDF
Katalog bakalářského studia (anglicky) X
Přihláška k bakalářskému studiu X X
Přihláška k bakalářskému studiu 2011 (anglicky) X X
Předvyplněné přihlášky k jednotlivým předmětům naleznete přímo v katalogu předmětů.
Žádost o zaslání výpisu zkoušek vykonaných na vysoké nebo vyšší odborné škole X X
Žádost o zaslání výpisu zkoušek vykonaných na vysoké nebo vyšší odborné škole (anglicky) X X
Univerzální list odpovědí (125 otázek) X X
Hodnocení předmětu studentem X X
Hodnocení předmětu studentem (anglicky) X
Norma pro písemné bakalářské práce X X
Univerzální formulář k hodnocení praktického úkolu X X
Formuláře pro tutory Word PDF
Evidence studia jednotlivého předmětu X X
Evidence studia jednotlivého předmětu (anglicky) X X