Často kladené otázky

0. Global University nebo VOŠMT ?

 • VOŠMT
  • Poskytuje tříleté denní studium v Kolíně a čtyřleté kombinované studium v Brně a v Kolíně. Kombinované studium je pouze pro duchovní pracovníky, nebo pro lidi s pravidelnou praxí v místním církevním společenství.
  • Na denním studiu jsou poplatky za jeden školní rok včetně ubytování na internátě zhruba 15000,– Kč (600€).
  • Absolvent se stává diplomovaným specialistou v oboru misijní a teologická činnost a zároveň americkým bakalářem v oboru biblické a systematické teologie.
  • Na denním studiu jsou studenti trénováni pro službu v církvi.
  • Více o přijímacím řízení zde.
 • Global University
  • Poskytuje distanční bakalářské studium. Přítomnost studenta je nutná pouze u závěrečného tes­tu.
  • Přijímačky nevyžaduje.
  • Studijní poplatky viz zde. Žádné pravidelné školné se neplatí. Jeden tříkreditový kurz vyjde nejméně na 1200,– Kč (50€).
  • Studium na GU je vhodné pro ty, kdo si kvůli různým závazkům nemohou dovolit denní studium.

1. Jak se přihlásit ke studiu?

2. V jakém jazyce budu muset studovat?

 • Většina učebnic je přeložena do češtiny. Při studiu je student veden i ke studiu knih tzv. doplňkové četby.
 • Některé knihy k doplňkové četbě jsou v češtině (např. Samostatná církev, Hodges ke kurzu Úvod do misie). Některé jsou zatím pouze v angličtině (např. Jesus the Messiah, Stein ke kurzu Život Ježíše Krista). Na některých se právě pracuje (např. What the Bible Says About the Holy Spirit, Horton ke kurzu Pneumatologie bude brzy přeložená).
 • Studijní dráha každého je individuální a lze ji po dohodě mírně upravovat. Lze tedy odhadnout, že do kontaktu s angličtinou, popř jiným jazykem, v němž jsou všechny materiály dostupné (francouzština, španělština, němčina), se student dostane přibližně ve třetině až polovině svého studia.

3. Kolik stojí učebnice?

 • Cena učebnice se liší podle toho, zda jde o PDF, nebo o knihu na skladě, nebo knihu, kterou je potřeba dotisknout. Studijní poplatky zde.

4. Kde seženu doplňkovou četbu?

 • Skoro všechny knihy k doplňkové četbě by mělo být možné vypůjčit buď v knihovně VOŠMT nebo v kanceláři GU (zkrátka v Kolíně).

5. Když se přihlásím ke studiu kurzu, co to pro mne bude znamenat?

Studium jakéhokoli kurzu Global University sestává ze tří pilířů, které je k úspěšnému absolvování potřeba vztyčit:

 • Seminární práce, u nás jí říkáme „Project“. Zadání seminárky je součástí příručky studenta. Požadovaná délka je u většiny kurzů 1000–1500 slov.
 • Doplňková četba. Týká se pouze tříkreditových kurzů. Úkolem studenta je napsat rozšířenou seminární práci ve spolupráci s předepsanou knihou. Některé knihy k doplňkové četbě jsou pouze v angličtině, mnoho knih je ale již přeložených. Požadovaná délka práce je přibližně 2500–3000 slov.
 • Závěrečný test, u nás též „Final Exam“, zkráceně „FE“. Na tento závěrečný test se připravujete četbou studijní příručky (u nás „Independent Study Textbook“, zkrácené „IST“) a odevzdáváním studijních zpráv. Závěrečný test se vždy píše pod dohledem. Mívá 100 otázek typu jednoduchá volba (ABCD).
  • Na závěrečný test se student připravuje pomocí učebnice a studijních zpráv, které jsou mu opravovány v naší kanceláři.
  • Do závěrečného hodnocení se počítá pouze výsledek závěrečného testu, výsledky studijních zpráv nebo osobních testů nikoli.
  • Součástí učebnice jsou tzv. osobní testy (Self-Test). Ty Vás mají připravit na studijní zprávy, popř. na závěrečný test.

6. Pojmy

Service Learning Requirement, zkráceně SLR = Praktický úkol. Je to zvláštní zadání, které vede studenta např. aby kázal, sdílel svědectví, prakticky pomohl, vyučoval, evangelizoval, zkrátka prakticky uplatnila vědomosti, kterých při studiu nabyl. SLR se nehodnotí procenty, ale „zápočtem“ (splněno/nesplně­no). Jediné, co je potřeba k zápočtu odevzdat, je vyplněný protokol o SLR, který je ve studijní příručce. Nemusí se k němu přikládat důkazy, které by měly tutora přesvědčit o tom, že student někde byl a něco dělal. Je však nutné, aby poslední část protokolu (Required Feedback) vyplnil nezávislý pozorovatel (může jím být i člen rodiny, pastor, jiný člen sboru, kamarád).

Unit Progress Evaluation, zkráceně UPE = Studijní zpráva. Je to test, který si student doma napíše a odešle ho k opravení. Absolvování těchto testů připraví studenta na závěrečný test. Pravdou je, že nejsou povinné, pouze důrazně doporučené. Jejich výsledek se nezapočítává do závěrečného hodnocení a slouží pouze k tomu, aby měl student a jeho tutor ponětí o připravenosti studenta na závěrečný test. Studijní zprávy jsou zpravidla čtyři, obsahují několik desítek otázek. Studenti je posílají většinou tak, že si z těchto stránek stáhnou univerzální list odpovědí a zaškrtají do něj své odpovědi. (Buď si list vytisknou, vyplní a naskenují, nebo to udělají v počítači.) Výsledný soubor pak pošlou přílohou mailu na naši adresu.

Final Exam, zkráceně FE = Závěrečný test. Je to test, který má zpravidla 100 otázek. Tyto otázky nejsou nikdy totožné s otázkami studijních zpráv. Dotazují se ale na stejná témata.

7. Psaní písemných prací

Při psaní písemných prací je potřeba držet se pokynů popsaných zde. Při psaní seminárních prací a zvláště doplňkové četby učiní student nejlépe, když v knize vyhledá vždy přesně tu pasáž, které se týká ta která otázka. Není příliš praktické číst celou knihu před psaním práce, lepší je vyhledávat v ní přesně ty informace, které zadání požaduje a tyto informace si rovnou poznamenávat do textu práce.

8. Kolik zaplatím celkem za celou dobu bakalářského studia

platí se zvlášť za každý kredit a zvlášť zápisné. Jeden kredit stojí 200,– Kč. Bakalářské studium vyžaduje 96 kreditů. Druhý bakalariát pro absolventy VŠ pouze 50. Zápisné do předmětu stojí 600,– Kč.

96 kreditů stojí 19200,– Kč.
Předmětů v programu Biblické a systematické teologie je nejméně 32 za celkovou cenu 19200,– Kč.
Bakalářské studium celkem stojí nejméně 38400,– Kč.

Uvedená suma je orientační. Počet předmětů se může měnit v závislosti na individuální studijní dráze. Tento výpočet také nepředpokládá žádné zvýšení poplatků, k němuž může během studia dojít.

Poplatky platíte vždy při zápisu do jednotlivého předmětu. Na začátku studia zaplatíte navíc 500,– Kč za registraci přihlášky. Žádnou další zálohu však neplatíte.